Klagomål

Om du som kund är missnöjd rekommenderar vi dig att i första hand kontakta din rådgivare för att få hjälp. Om du inte kommer överens med din rådgivare och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig på nedan adress.

Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.  Skicka gärna ditt klagomål på den e-postadress som anges. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad din rådgivare har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se


Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig

Marban AB
Klagomålsansvarig, Marcus Bandling
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm