Marban light red web-34
TJÄNSTER

RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGET

Fokusera på din kärnverksamhet

Små och mellanstora företag har mycket att tänka på. Marban kan vara din partner i frågor som rör kapitalförvaltning, pension, beskattning och juridik. Vi ger dig ett personligt bemötande och stort engagemang i just ditt företag.

check-business
KAPITALFÖRVALTNING

Aktiv förvaltning av företagets tillgångar

Vi anpassar oss för varje kund och du kan välja mellan två huvudsakliga modeller:

Rådgivande förvaltning där du är delaktig i de löpande besluten om förvaltningen.

Portföljförvaltning/Diskförvaltning då du överlåter det dagliga arbetet till professionella förvaltare. De arbetar för att åstadkomma maximal avkastning utifrån din personliga riskprofil.

Som kund till Marban får du även löpande ta del av emissioner med aktuella villkor.

Du har alltid total transparens gällande kostnader. Här läser du mer om transparens och avgifter.

check-business
PENSION & FÖRSÄKRING

Rätt pension och försäkringar till dig och dina anställda

Vi ger er skräddarsydda lösningar när det gäller tjänstepension och gruppförsäkringar. Du får också all service som är kopplad till försäkringsfrågor.

Marban är medlem i Tydliga och våra avtal är upphandlade via Tydliga. Detta innebär att vi kan erbjuda depå- och försäkringslösningar med attraktiva villkor från alla leverantörer på marknaden.

Genom vår digitala plattform kan du också själv ta del av dina försäkringsinnehav, få prognoser och andra viktiga delar som rör pension & försäkring.

check-business
BESKATTNING & JURIDIK

Har du frågor som gäller beskattning eller juridik?

Du kan till exempel få rådgivning gällande 3:12-regler, generationsskifte, bolagsförsäljning, vilande bolag och panthandlingar. Marbans VD Marcus Bandling har lång erfarenhet av att driva företag och att anlitas av företag inom olika branscher. Detta har givit insikter och kunskaper om beskattning och juridik som våra kunder kan dra nytta av. Om dina frågor är juridiskt komplexa hjälper vi dig att komma i kontakt med en affärsjurist.

check-business
ÄGARSERVICE

Vi vill göra ditt företagande enklare

I vårt totalerbjudande ingår Ägarservice. Vi vill göra ditt företagande enklare och i vårt koncept ingår att du alltid kan vända dig till Marban.

Ägarservice handlar om att ge dig rätt information vid rätt tidpunkt och i rätt format – i olika frågor som rör ditt företagande och ditt engagemang hos oss.

Den här webbplatsen använder cookies för statistik och användarupplevelse.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies